Հայոց Համաժողով (ARM)

Առաջին հաղորդում ։

Զրույց Հայաստանի ապօրինի ընտրված կառավարության թեմայով: